Hotel Lillevangs generelle bestemmelser ved ophold

Ophold

Afregning for opholdet betales med det fulde beløb ved ankomst, medmindre forudbetaling er sket ved online booking, eller hvis andet er aftalt.

Priser

De angivne priser er inkl. moms. Der kan forekomme miljøtillæg.

Online booking & betaling

Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidig med bookingen. Betalingen foretages med et af følgende danske eller internationale betalingskort, der er godkendt af Nets A/S. Der pålægges transaktions gebyr.

Afbestilling

Ved afbestilling af ophold på pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales det fulde lejebeløb (100%).

Afbestilling skal ske skriftligt senest 8 dage før ankomst. Ved reservation senere end 2 dage før ankomst er afbestillings fristen 24 timer. Dog senest kl. 18.00 dagen før ankomst.

Overskrides afbestillings fristen, betales 100% af den samlede værelses pris inkl. evt. tilkøb i afbestillings gebyr. Således også hvis afrejsetidspunktet ændres under opholdet, samt udeblivelse fra reservationen.

Force majeure

Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende) er Danske Hoteller A/S ikke erstatnings pligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.