Persondatapolitik hos Hotel Lillevang

Persondatapolitik for kunder hos Hotel Lillevang

Dette dokument redegør for, hvordan vi hos Hotel Lillevang håndterer og behandler personoplysninger.

Generelt

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle lovkrav om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

  • Bestilling af arrangement, overnatning eller bord i restauranten
  • Henvendelse til os med spørgsmål via mail, formular eller telefon
  • Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig

Hotel Lillevang er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Bestilling af arrangement/overnatning og køb på hjemmeside

  • Her indsamles: navn, adresse, postnummer, telefonnummer, email og evt. allergener.

Disse oplysninger bruges som sikkerhed for bookingen, indberetning til Danmarks statistik og iht. brandsikkerhed.

Persondataene opbevares i vores bookingsystem Sirvoy. Ved betaling på internettet behandles også kreditkortnumre, som via krypterede data opbevares hos DIBS. Ved manglende betaling for arrangement eller overnatning vil relevante persondata bliver videregivet til Kreditor til inddrivelse. Dataene forbliver i vores bookingsystem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på:

Telefon: 69 15 56 56 Mail: info@hotel-lillevang.dk

Hvis det viser sig, at dine oplysninger er forkerte eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Hotel Lillevang har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Selvanmeldelsespligt

Hvis Hotel Lillevang bliver udsat for et hackerangreb og mister dine persondata eller dine persondata på anden måde kommer til uvedkommendes kendskab, underretter virksomheden med det samme dennes dataansvarlige rådgiver, som sammen med virksomheden anmelder dette til Datatilsynet (senest 72 timer efter kendskab), og du vil ligeledes blive underrettet.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysningerne og mere om klageadgang på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/anmeld-brud-paa-persondatasikkerheden/