Generelle betingelser

Disse betingelser blev sidst opdateret 29. januar 2024.

1. Ophold

Afregning for opholdet betales med det fulde beløb ved ankomst, medmindre forudbetaling er sket ved online booking, eller hvis andet er aftalt.

2. Priser

De angivne priser er inkl. moms. Der kan forekomme miljøtillæg.

3. Online booking & betaling

Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidig med bookingen. Betalingen foretages med et af følgende danske eller internationale betalingskort, der er godkendt af Nets A/S. Der pålægges transaktions gebyr.

4. Afbestilling

Ved afbestilling af ophold på pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales det fulde lejebeløb (100%).

Afbestilling skal ske skriftligt senest 8 dage før ankomst. Ved reservation senere end 2 dage før ankomst er afbestillings fristen 24 timer. Dog senest kl. 18.00 dagen før ankomst.

Overskrides afbestillings fristen, betales 100% af den samlede værelses pris inkl. evt. tilkøb i afbestillings gebyr. Således også hvis afrejsetidspunktet ændres under opholdet, samt udeblivelse fra reservationen.

5. Konferencer

Afbestilling

  • Af hele arrangementet skal ske skriftligt senest 6 uger før arrangementets afholdelse.
  • Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 6 uger før – opkræves godtgørelse på 65% af prisen for de bestilte ydelser.
  • Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 3 uger før – opkræves godtgørelse på 90% af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion
Reduktion af antal på mere end 35% skal ske ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 6 uger før arrangementets afholdelse.

  • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 uger før arrangementets afholdelse.
  • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 10% ved skriftlig meddelelse til hotellet senest 3 dage før arrangementets afholdelse.

Generelt
Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i leverancer samt lignende uforudsigelige hændelser udenfor hotellets kontrol (Force majeure), berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen som f. eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser. Bestilleren er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Fakturering
Hotellets priser er baseret på en samlet fakturering pr. arrangement.

Betaling
Netto kontant 8 dage. Priser er inklusiv 25% moms.

6. Force majeure

Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende) er Danske Hoteller A/S ikke erstatnings pligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.