Historien om Hotel Lillevang

Imponerende herskabsvilla blev til flot hotel

SLAGELSE: Lillevang, Bjergbygade 78 i Slagelse, var egentlig en imponerende herskabsvilla, men efter at Slagelse Kommune overtog ejendommen, blev den indrettet til vandreherberg (vandrerhjem).

Om vinteren blev huset benyttet til ungdomsklub, hvorfor det fik navnet »Ungdomsborgen«. Initiativet til vandrerhjem og ungdomsklub kom fra en gruppe af byens folk, der blandt andet havde tilknytning til spejderbevægelsen. De fik overbevist byrådet om ideéns bæredygtighed, så i 1971 blev »Ungdomsborgen« udvidet med en ny fløj, som altid har – vil flere nok sige – skæmmet den smukke villa.

97 år siden

Lillevang blev opført i 1921 for Thorkild Thorgils, der var direktør for jernstøberiet Alliance – eller »Alliancen«, som den kaldtes i daglig tale. Direktør Thorgils købte i 1920 grunden af Slagelse Hospital (Slagelse gammel Kloster), og derefter lod han villaen opføre i klassicistisk stil.

På begge facader er der fire pilastre med joniske kapitæler og til havesiden en typisk klassicistisk trekantfronton. Ved siden af villaen opførtes et hus til hestestald og vognremise.

Da Thorkild Thorgils var flyttet ud til Lillevang, kørte han hver dag til fabrikken i Jernbanegade i en jumbe forspændt en fjordhest, der hed Fritz. Smedelærlingene skulle sko hesten, når det var tid, og selv om fjordheste er rolige dyr, var det en kamp. Fritz kendte nemlig smedelærlingenes manglende færdigheder i den del af håndværket, så lærlingene var bange for hesten.

Det økonomiske grundlag for direktør Thorgils var hans ægteskab med Olga Johanne Bertholine Madsen, datter af købmand Peter Madsen. Købmanden var i 1902 gået ind i ejerkredsen af jernstøberiet og maskinfabrikken Alliance. Senere blev han eneejer. Han omdannede virksomheden til et aktieselskab, og svigersønnen blev direktør.

Derfor fik plejecenter sit navn

Jernstøberiet blev oprettet i 1875, da 10 af byens mænd gik i alliance for at udvikle byens erhvervsliv. Konsortiet købte 2. august 1875 den ejendom på Nytorv, hvor nu Nyhus ligger (Nytorv 7, Nygade 6). Senere udvidedes virksomheden med maskinfabrik i Nygade 7.

Jernstøberiet blev i 1911 flyttet til Jernbanegade, hvor nu den yderste del af Vestsjællandscentrets parkeringsplads er, og senere fulgte maskinfabrikken efter. Netop derfor hedder det Alliancehaven.

Blev overtaget i 1936

Thorkild Thorgils døde 13. maj 1934 på Gigthospitalet i Skælskør, og i 1936 overtog maskinfabrikant Vilhelm Pedersen, Høng, hele virksomheden. Han var da 59 år og fratrådt som direktør.

Tiden var tilsyneladende løbet fra den slags virksomheder, og i 1993, da det hele var lukket, købte kommunen grundene.

Fru Olga Thorgils blev boende i villaen til 1946, hvorefter hun flyttede til en lejlighed i Nyhus, Nytorv 7.

Herreekviperingshandler Otto Johansen købte desuden et meget fornemt møblement af fru Thorgils, som han overlod til datteren og svigersønnen, godsejerparret Gudrun og Hans Buchart Petersen, der netop have overtaget Bjergbygård ved Mørkøv.

Fru Thorgils havde halvpart i Nyhus, og ifølge hendes testamente oprettedes af denne kapital Olga Thorgils Legat, der administreres af Slagelse Velgørenhedsselskab ved advokat R. Kopp Petersen, Slagelse.